Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Nhật Bản   |    Văn hóa soi đường cho quốc dân đi   |    Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19   |    Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68   |    Thông tin cập nhật dịch nCoV

Luận và Đàm

Xem tiếp

‘Quản trị rủi ro đám đông’ và bài học

Trong quản trị cộng đồng của chúng ta hiện thiếu tiên liệu các tình huống xấu và xấu nhất. Sự kiện vận hành chính thức tuyến tàu đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vừa qua cho thấy cần có kế hoạch bài bản giáo dục...